Hälsokontroll

En hälsokontroll är en viktig fingervisning om hur du mår och vad som behöver förändras.

Genom att göra hälsokontroll får du möjlighet att att fånga eventuella tecken på ohälsa tidigt och skapa möjlighet till förändring. En hälsokontroll ger inga garantier för framtiden men visar på det aktuella hälsoläget och hur det kan förändras eller förbättras.

Hälsokontroll är en omfattande undersökning av din hälsa och består av två besök hos oss.

Vid det första besöket tar vi prover, längd och vikt, mäter din puls och ditt blodtryck samt tar EKG.

Vid det andra besöket får du träffa en av våra läkare, som utifrån dina provresultat går igenom och förklarar dessa samt gör en kroppsundersökning. Ni kommer även att samtala om hur dina levnadsvanor ser ut och hur du själv kan förändra och förbättra. Skulle provtagning eller läkarundersökning visa att fler prover behöver tas eller behandling sättas in, tar vi hand om detta om du är listad patient hos oss. Är du listad på annan vårdcentral skickar vi remiss dit.

De prover som tas i hälsokontrollen är:
• TSH-Visar på sköldkörtelns funktion. Vid rubbad funktion kan man känna sig trött, frusen, nedstämd, gå upp eller ner i vikt.
• BLODFETTER-Kolesterol, triglycerider, LDL och HDL är viktiga riskmarkörer för bl.a. hjärtinfakt och stroke
• LEVERSTATUS-ASAT; ALAT; GT– ger en uppfattning om att levern fungerar som den ska
• SR-även kallad ”sänkan” är en markör för inflammation-infektion i kroppen
• Hb-tas på kvinnor, visar ditt blodvärde
• PSA- tas på män, höga värden ses vid tumörer i prostatakörteln, men också vid inflammationer
• EKG-kan visa om man har oregelbunden hjärtrytm eller andra problem

Pris: 1800 kr 
(2000 kr för ej listade på A&O Geria vårdcentral)

Kontakta oss för att boka eller om du har frågor.
Telefon: 010-105 92 25
För mer kontaktuppgifter, klicka på knappen nedan.

Kontaktuppgifter