Hjälp oss att bli bättre

Vi på A&O strävar alltid efter att ge dig det bästa möjliga bemötandet och omvårdnaden. Om det trots det skulle uppstå en situation, eller att du noterar något som inte är bra, så vill vi gärna veta detta så snart som möjligt.

Din första och naturliga åtgärd är att samtala med verksamhetschefen eller annan kontaktperson i verksamheten. Du kan även använda de blanketter som finns i verksamheten eller fylla i nedanstående formulär på denna sida. Vill du vara anonym går det bra även om det är bättre om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter för eventuella kompletterande upplysningar och återkoppling.

Verksamhetschefen är ansvarig för att en utredning görs med anledning av inkomna synpunkter och att återkoppling sker.

Synpunktsformulär

Du kan använda nedanstående formulär för att lämna synpunkter. All information du lämnar omfattas av sekretess och kommer endast att bli behandlad av behörig personal.

Välj enhet (obligatoriskt)

Synpunkt gäller mottagning (frivilligt)

Ditt namn (frivilligt)

Din e-post (frivilligt)

Telefon (frivilligt)

Synpunkt, rubrik (obligatoriskt)

Beskrivning (obligatoriskt)

Skriv texten nedan i rutan (obligatoriskt)
captcha