Mottagningar

Vid A&O Geria vårdcentral finns följande mottagningar

Läkarmottagning
Planerade besök som bokas i förväg och akuta besök för dig som är akut sjuk.

Distriktssköterskemottagning
Bedömningar och sjukvårdsbehandling på sjuksköterske/distriktssköterskenivå.

Diabetesmottagning/kontroller
Information och stöd till dig med diabetes.

Astma/KOL-mottagning
Lungfunktionstester, stöd vid rökstopp.

BVC-mottagning
Hälsokontroller och vaccinationer samt stöd till familjer under barnets 6 första levnadsår.

Psykosocial mottagning
För dig som behöver stöd av kurator eller KBT terapeut.

Medicinsk fotvårdsmottagning
För dig som har diabetes och därmed har en ökad risk att få svårläkta sår.

Inkontinensmottagning
Utredning och utprovning av lämpligt hjälpmedel om det behövs.

Sårmottagning
För dig med svårläkta sår som behöver kontinuerliga omläggningar.

Dietistmottagning
Information, rådgivning och stöd för dig med diabetes, viktproblem, blodfettsrubbning, IBS, intolerans eller allergi.

Blodtrycksmottagning
Vi utför både ”vanliga” kontroller och 24-timmarsmätningar.

Seniormottagning
Vi erbjuder dig som är över 75 år ett samtal omkring din hälsa.
Genomgång av ev.läkemedel och viss provtagning ingår också.

Laboratorium
Vi utför alla provtagningar ordinerade av läkare, med några undantag för provtagning som måste utföras på specialklinik. Vi utför INR-provtagning– för dig som använder Waran—provsvar samt ordination av läkare i samband med provtagning.