Värme, omtanke och trygghet – Det är A&O

A&O HAR DRIVIT ÄLDREOMSORG SEDAN 1993 vilket gör oss till en av de äldsta aktörerna inom vård och omsorg. Fokus har alltid varit att tillhandahålla den bästa möjliga vård och omsorg där vi värnar om den enskilde individens självbestämmanderätt, vilja och integritet.

Vårt mål är att förmedla värme, omtanke och trygghet till de som är i behov av vård och omsorg. Genom att ha välutbildade och engagerade medarbetare samt arbeta med värdegrund och bemötande kan vi nå våra mål och ständigt förbättras.

A&O har två verksamhetsområden – äldreomsorg och primärvård. Inom äldreomsorg driver A&O särskilda boenden och inom primärvård driver A&O vårdcentral.

Läs mer vår äldreomsorg och moderbolaget A&O Ansvar och Omsorg AB här.

Ägare

A&O har samma svenska ägare sedan 1993 och har inga externa ägare eller inblandning av riskkapital. Detta borgar för ett ansvarsfullt och långsiktigt perspektiv på verksamheten utan krav på vinster eller stora aktieutdelningar.

2500

medarbetare
totalt

1600

vårdplatser
äldreomsorg

15500

listade patienter
primärvård

VD Sakarias Mårdh träffar boende i en av A&O:s verksamheter.

Företagsledning

A&O HAR EN ÖPPEN OCH PLATT ORGANISATION där företagsledningen utgår från huvudkontoret i Norrköping. I företagsledningen ingår VD, områdeschefer och administrativ chef.

Stödfunktioner till företagsledningen är bland annat kvalitetsutvecklare och IT-ansvarig. På huvudkontoret finns även ekonomi- och lönekontor. A&O i Vården AB delar företagsledning med moderbolaget A&O Ansvar och Omsorg AB.

Företagsledning

 • Sakarias Mårdh

  VD

  011 - 180 100

 • Liselott Löfgren

  Områdeschef

  011 - 180 665

 • Pernilla Johansson

  Områdeschef

  011 - 180 452

 • Alexandra Schmidt

  Administrativ chef

  Ekonomi, Inköp, Lön

  011 – 180 605

Kvalitetsarbete och uppföljning

 • Anette Lundgren

  Kvalitetsutvecklare

  anette.lundgren@ansvarochomsorg.se

 • Elin Blomdahl

  Kvalitetsutvecklare

  elin.blomdahl@ansvarochomsorg.se

 • Mia Kanerva

  Kvalitetsutvecklare / MAS

  mk@ansvarochomsorg.se

Kost och måltider

 • Pär Bogren

  Kostansvarig

  par.bogren@ansvarochomsorg.se

IT och telefoni

 • Jörgen Engberg

  IT-ansvarig

  it@ansvarochomsorg.se

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy innehåller riktlinjer för behandling av personuppgifter som förs av A&O i egenskap av personuppgiftsansvarig och/eller personuppgiftsbiträde. Läs mer här.

Almega Vårdföretagarna

A&O är medlem i Almega Vårdföretagarna, en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

A&O har genom Vårdföretagarna tecknat kollektivavtal för alla våra medarbetare.

”Vi gör skillnad” är vårdföretagarnas upprop för en modern välfärd som syftar till att sprida kunskap om vård och omsorg i Sverige.